44 Lägenheter med mälardalens närhet och naturens frihet.